ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ"

юни 28, 2019

„Успех ТВ” е заключителната публична изява на учениците от СУ „Христо Ботев” – Горна Малина по проект "Училище за успех - модел за образователна интеграция, основан на силните страни", която се проведе на 27 юни 2019 г. от 12:30 часа в зала № 1 на Община Горна Малина.

 


ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ" НА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” (2017 – 2019), С ПАРТНЬОРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГОРНА МАЛИНА И ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
 
„Успех ТВ” е заключителната публична изява на учениците от СУ „Христо Ботев” – Горна Малина по проект "Училище за успех - модел за образователна интеграция, основан на силните страни", която се проведе на 27 юни 2019 г. от 12:30 часа в зала № 1 на Община Горна Малина.

Много успешно бе подбрана формата за изявата на учениците от всички групи и клубове по проекта: „Български език и литература”, „Математика”, „Логопедична подкрепа”, „Спорт” и „Умения на 21-ви век” – телевизионно предаване на Телевизията на успешните ученици от СУ „Христо Ботев” с водещи, новинарски екип, кореспонденти, включени в „Програмата на Успех ТВ”: актуални новини, безопасност на движението, весело лято, реклама, мода, кулинария, рубриките „Математически калейдоскоп”, „Родна реч”, „Финансови съвети”, „Спорт”, времето през лятната ваканция.
Подчертана бе формулата на успеха: Мечти + Планове + Упорит труд = Успех.

И учениците, участващи в проекта, доказаха напредъка си пред своите съученици, родители, близки и гости на публичната изява чрез правилния си говор, умения за публично представяне, знания по математика, работа в екип. Доказателство бе и презентирания снимков материал от преживяното през тези две години от участието на учениците в Проекта.

„Изключително ми беше приятно да присъствам, - каза г-жа Мадлена Камбурова - ст. експерт по ОСО в РУО София – регион. - Видях резултати от работа, насочена към реално интегриране - правилно говорещи ромски деца, няма деление между етносите - неща, които се постигат с много постоянен труд! Дано тази линия на работа и поведение в това общинско училище продължава. Аз съм убедена, че няма да свърши с края на проекта!”

Албум със снимки от събитието можете да видите на фейсбук страницата на общинска администрация Горна Малина: www.facebook.com/Admin.Gorna.Malina

Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор №  BG05M2OP001-3.002-0336 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общ бюджет: 195 594,08 лв.
 

Връща

Новини