Председател настоятелство: Димитрина Петрова

Секретар: Бонка Цветанова

 

Телефон за контакт: 0877043704

e-mail: dolnamalina_gm@mail.bg

 

Работно време: понеделник – петък

                              13:00 до 17:00 часа

 

Предлага:  Интернет, електронни услуги, принтиране, книжен библиотечен фонд

 

История на читалището:  НЧ „Васил Левски - 1943”,  Долна Малина е учредено през 1930 г. от местния учител Лазар Менджиев. От тогава  съществува и читалищната библиотека, отпочнала с 30 книги дарение, а днес с над 3900 тома.

През 2001 год. е сформирана женската певческа група за народен фолклор, която

и до днес продължава да се занимава активно с обогатяване и подобряване на

своя певчески репертоар. Носител е на много награди от участия във фолклорни фестивали в цялата страна.

НЧ „Васил Левски - 1943”, Долна Малина


Новини