Председател на настоятелството: Нели Недялкова

Секретар: Тодорка Петрова

Работник библиотека: Катя Петкова

 

Телефон за контакт:  0888424994

e-mail:  chitalishte_gm@mail.bg

 

Работно време: понеделник – петък

08:00 – 12:00 и 13:00 -  17:00 часа

 

Предлага:  Ежедневно осем часово обслужване ;  7 заглавия периодични издания; Неограничен достъп до целия библиотечен фонд; Заемане за домашно ползване на книги и на други носители на информация; Информацияустна, писмена, електронна ; Три работни места за читатели с безплатен достъп до Интернет в рамките на работното време на библиотеката; Информация за родния край; Принтиране, ксерокопиране, сканиране; Театрални постановки, концерти, срещи с писатели, поети и др.; Предоставяне на голям салон – 250 места и малка конферентна зала с 50 места за ползване по различни поводи; Участие в  танцова фолклорна формация „Горна Малина” – записване на деца от 7 до 14 годишна възраст; Набира желаещи жени за женска фолклорна група, няма ограничение във възрастта

 

История на читалището: Народно читалище “Васил Левски  - 1929” е създадено през месец декември 1929 година от група ентусиасти, ръководени от учителя Васил Тодоров Василев, Кирил Драмалиев и Тодор Самодумов. За първи председател е избран учителят Иван Найденов, секретар –  Кирил Христов Джаралийски,  билиотекар – Иван Димитров Иванов и  касиер –  Стойно Алексиев.

Благодарение на хората, работили и работещи в читалището и на будните жители на село Горна Малина, то се налага като една достойна културно – просветна институция, която преодолява през годините периодите на  криза, съпътстващи икономическото развитие на общинския център.

 

Сградата на читалището е построена през 1964 г. и в момента разполага със салон с 250 места, заседателна зала, две гримьорни, репетиционна зала в приземния етаж и библиотека с площ от 72 кв.м.От 1970 г.  към читалището се създава женска певческа фолклорна група, която продължава своето съществуване и до днес. Традициите, създадени от фолклорната група, успешно се предават от поколение на поколение. Тя е редовен участник в редица национални и регионални събори и фестивали на народното творчество. Печелила е много награди. През месец август 2010 г. групата участва на Х НФБНТ в гр. Копривщица, където е отличена с грамота и с плакет.  В последните години се създаде и детска фолклорна група, която успешно усвоява народните песни, характерни за горномалинския край и също достойно се представя на художествени прегледи.  Читалището има традиция и в танцовото изкуство. В момента към него работи танцова фолклорна формация  „Горна Малина”, в която участват 16 танцьори.

               Гордост за читалището са завоюваните от танцовия състав през 2006 г. сребърен медал от Националния конкурс  „Орфеева дарба” и първо и второ място на VІ НДФС  в гр. Тетевен. Принос към  читалищната дейност има и детската школа по модерен балет, в която участват 14 момичета. Обликът на читалището се определя и от функциониращата към него библиотека. От създаването й през 1929 г.  до наши дни нейната дейност не спира да се развива. Библиотечният фонд нараства многократно и понастоящем тя съхранява 13 313 тома библиотечни документи. Нейният стремеж винаги е бил да повишава равнището на обслужването и максимално да задоволява читателските потребности. Библиотеката обслужва средно на година  300 – 320 читатели.

               Стремежът на читалищното настоятелство е насочен към опазване на културните традиции, наследени   от поколенията и обогатяването им в синхрон с нашето съвремие  и успешното им предаване на идващите  поколения.

НЧ “Васил Левски - 1929”, с. Горна Малина


Новини