Читалищно Настоятелство:

Председател: инж. Стефка Минчева

 

Секретар: Мариана Балабанова

Работник библиотека: Цветелина Балабанова

 

Телефон за контакт: 0879197080

e-mail: nc_suznanieto@abv.bg

 

Работно време: понеделник – петък

08:00 – 12:00 и 13:00 до 17:00 часа

 

Предлага:  6000  документа библиотечен фонд – отраслова, справочна, ученическа, детска, художествена литература,  безплатен достъп до интернет, безплатно обучение за работа с ИКТ и приложни програми , консултации и помощ при изготвяне на документи за кандидатстване за работа. Предоставя за ползване от потребителите  на персонални компютри,  принтер,  скенер,  ксерокс,  мултимедия.

 

История на читалището:  Народно читалище „Съзнание 1925” е учредено през  1925 г. от тогавашния учител в селото Стефан Попиванов и група прогресивни младежи. Първоначално се е помещавало в селската кръчма, а книгите са набирани от доброволни дарения. Носело е името „Съзнание”. Известен период от време се е наричало „Васка Ненчева”, а от 1990 година носи първоначалното си име, като през 2010 г. към него е добавена и годината на създаването му. 

Днес то е единственият културен институт на територията на село Белопопци.

  Разполага с 288 m2  застроена площ, библиотека, киносалон, зала за репетиции, кабинет по рисуване, гримьорни, складови помещения.

В запазения оригинален устав на читалището като основна цел е записано:  „ Да образова и просвещава. Да възпитава любов към книгата и знанието.  Да пази и съхранява знания за родния край, бит и фолклор. Да създава условия за развитие на любителското творчество.  Да бъде място за общуване и културни развлечения.”

Към читалището функционират детски танцов състав  с хореографи на доброволни начала, група за автентичен фолклор – лазарки и коледари, клуб на книгата.

Танцовият състав е създаден през 2010 година и носи името „Българка”. Носител е на различни награди и отличия от местни, регионални и национални изяви.

Настоятелството на читалището работи в сътрудничество с Министерство на културата, Столична библиотека,Фондация „Глобални библиотеки” местната власт, бизнеса , неправителствени организации и читалищата от общината.

Финансирането се извършва чрез държавна и общинска субсидия, от проекти, собствени приходи и спонсорство.

Читалището разработва и реализира проекти самостоятелно и в партньорство.

Реализирайки проект по Програма „Глобални библиотеки – България” в библиотеката е открит информационен център през 2010 година. Проектът е действащ и в момента.

НЧ „Съзнание 1925” с. Белопопци


Новини