Председател настоятелство: Илия Недялков

Библиотекар: Лилия Трайкова Абу-Гош

Работник библиотека: Даниела Николова

Телефон за контакт: 0876736814

e-mail: n4svetlina1927@abv.bg

 

Работно време: понеделник – петък

                                 08:00 – 17:00 часа

 

Предлага: Осемчасово обслужване на потребителите. Разполага с богат библиотечен фонд (9778 библиотечни единици). Предлага безплатен достъп до електронни услуги. (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране  на документи и принтиране), интернет.

История на читалището: През  1925 г. будни хора от селото, заедно с местни учители, започват да събират дарения за създаване на читалище. Регистрацията е от 1927 г. Първоначално читалището се помещава в малка тясна стаичка, в стара постройка, която се е намирала на центъра.

От 1979г.Читалището разполага със собствена сграда, в която има малък, голям салон и просторна библиотека.

 До  1989 г , НЧ „Светлина 1927” се слави в региона със самодейните си колективи – голям и малък танцови състави, женска и детска група за изворен фолклор, група за възпроизвеждане на местни народни обичаи.  С много любов и с всеотдайност  читалищните деятели успяват да насочат вниманието на подрастващите към съхраняването  на народните обичаи и традиции. Обичайни са възстановките на „Бабин ден”, Лазаруване”, „Коледуване“ и „Топене на пръстени”.  

В момента се възражда женска певческа група.

Априловци са горди и с краеведската книга на Здравка Христова „Априлово през годините и родови корени“, издадена през 2015 г.. Книгата бе посрещната с голям интерес, върна хората към корените им, запозна ги с историята на Априлово и региона.

 Усилията  на читалището  са насочени към  обогатяване на библиотечния фонд,   опазване на културните традиции и успешното им предаване на идващите  поколения.

НЧ „Светлина 1927”, с. Априлово


Новини