Председател настоятелство: Любов Кузманова - Атанасова

Секретар: Ваня Иванова

 

Телефон за контакт: 0876734741

е-mail: chitalishte_saranci@abv.bg

 

 

Работно време:              понеделник - петък

                                                08:00  –  12:00 часа

 

 

Предлага:  Достъп до информация от библиотечния фонд

 

 

История на читалището:  НЧ „Пробуда - 1903” в с. Саранци е най-старото читалище в община Горна Малина и за съжаление едно от най-бедните – разполага само с едно помещение, в което са стелажите с книжния фонд и работното място на секретаря. Няма компютърна конфигурация и каквато и да е техника. Всички мероприятия се провеждат на площада или в някое от заведенията в селото.

 Информацията е в процес на обработка

Новини