Председател на настоятелството: Георги Георгиев Димитров

Секретар: Ивелина Владимирова

 

 

Телефон за контакт: 0877535896

 

e-mail: gaytanevo.ph1927@mail.bg

 

Работно време:  понеделник – петък

                                  14:00 до 18:00 часа

 

Предлага:  Достъпност до информация, библиотечен фонд

 

История на читалището: Още през 1920 г. се създава инициативен комитет за създаване на читалище в с. Гайтанево.  Учредено е от учителите Константинова (по български език и литература) и Ставрев (историк) през 1927 г., заедно с будните местни жители: Стоян Петров, Стоян Христов, Георги Зашев, Георги Лулчев, Иван Делийски, Стоян Пешев – Елинкин, Сандо Лангов, Иван Пирев, Димитър Петров, Ангел Денин, Илия Пирев и др. През 60-те и 70-те години на миналия век читалището се ръководи от  г-н Илия Матов, който заедно с настоятелството, полага много усилия и грижи за културния живот на жителите на Гайтанево.

След пререгистрацията по новия закон за народните читалища председател е г-н Георги Димитров Георгиев до 2015 г.

От 01.03.2015 г. председател е Георги Георгиев Димитров.

Новини