Председател настоятелство: Петранка Недялкова

Секретар: Виолета Христова

 

Телефон за контакт:  0876731497

e-mail:  chitalishte.osoitsa@abv.bg

 

Работно време:              вторник – събота  08:30 – 12:00 часа

                                                             13:00 - 17:30 часа

                               почивни дни:      понеделник и неделя

 

 

 

Предлага: Достъп до информация, електронни услуги (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране  на документи и принтиране),

 

История на читалището: Народно читалище "Никола К. Савов 1922" с.Осойца е  създадено през 1918 г. от будителите  Илия Николов, Йордан  Букарев и Димитър Стоицев, но официалната регистрация на читалището е през 1922 година. Поради липса на сграда,  читалището се е помещавало в къща,  подарена от Опълченеца Васил

Григоров Македонски,  заедно със Земеделска кооперация ,,Пчела".

Никола К. Савов дарява на читалището 15 000 лева и с тях са закупени много книги и шкафове.

 

Дейността на читалището се е състояла в представяне на пиеси и на много народни обичаи като „ Лазаруване”, „Коледуване”, „Топене на пръстени и наричания”.

 

Днес читалището се помещава в кметството на село Осойца. Има библиотека  с

2075  книги, читалня и компютърна зала. Предстои през 2014 г. откриване на етнографска сбирка с експонати, дарени от населението на село Осойца.

Извън пределите на община Горна Малина, народно читалище  „Никола К. Савов 1922" се слави с певческата група, която е създадена през 2011 г. и изпълнява автентични

песни и народни обичаи. В село Байлово на регионалния празник на хумора и шегата през 2012 г. получи второ място.

Танцовият състав  „Мари Мома" е създаден през лятото на 2012 г. с обичая „Завършване на жътвата" от Виолета Христова – секретар на читалището и от група младежи.

Двете групи участват заедно във всички празници и тържества на селото.

НЧ „Никола К. Савов 1922", с. Осойца


Новини