Председател настоятелство: Златка Кадиева

Секретар: Трайчо Асенов

 

Телефон за контакт: 0876732564

е-mail:   chitalishte94@gmail.com

 

 

Работно време:              понеделник - петък

                                                13:00  –  17:00 часа

 

 

Предлага:  Достъп до информация, електронни услуги (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране на документи,  принтиране и др.

 

 

История на читалището:  НЧ „Христо Ботев - 2010" в с. Горно Камарци е създадено през 1923 г. Пререгистрация е направена през 2010 г. с председател на настоятелството Сандо Захариев. До 2013 г. библиотеката на читалището се съхраняваше в сградата на бившия млекосъбирателен пункт, който не отговаря на изискванията за публично ползване.

От 30 май 2014 г. читалището има новоизбрано настоятелство, което има амбиция читалището да работи активно както с подрастващите, така и с цялото население на Горно Камарци и добие авторитет на съвременна културна институция. 

                През 2015 г. по искане на настоятелството и след решение на Общински съвет Горна Малина, Общината отдаде под наем за 5 години част от имот – публична общинска собственост, две стаи – преходни от 23м² и 16,1м² или общо  39,1 м² застроена площ, находящи се на втория етаж в бившата сграда на кметството. Със собствени средства читалището подмени дограмата, но за другите ремонтни дейности не бе осигурено финансиране и помещенията са неизползваеми.  Това затруднява дейността на читалището.

НЧ „Христо Ботев - 2010", с. Горно Камарци


Новини