Читалищно Настоятелство:

Председател: Красимира Христова Николова

Членове: Илиана Димитрова Илиева – секретар

                  Пенка Савева Петрова

                  Христина Спасова Иванова

                  Георги Владимиров Павлов

Библиотекар: Анна Захариева Цветкова

 

Телефон за контакт: 0876734728

e-mail:  chitalishte.bailovo@abv.bg

 

Работно време:                 понеделник – петък

                                               08:30 – 12:30 и 14:00 до 18:00 часа

             Почивни дни: събота и неделя

 

Предлага: Достъпност до информация, електронни услуги (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране  на документи и принтиране), разполага с богат библиотечен фонд. Урежда изложби, тържества и мероприятия за деца и за населението на Байлово. Читалището взема участие при подготовката и провеждането на традиционния събор на селото. Домакин и съорганизатор на Регионалния празник “Който се смее, дълго живее”,  юбилейни годишнини от рождението и от смъртта на Елин Пелин, от създаването на читалището и др.

История на читалището: На 10 декември 1922 г. родолюбиви и ентусиазирани байловчани, по предложение на Елин Пелин, основават Народно читалище "Елин Пелин - 1922", с. Байлово. За председател е избран Захари Велков. През първите 6 години читалището се помещава в родната къща на Елин Пелин. Първите книги са подарени от Министерство на народното просвещение с министър Стоян Омарчевски, който одобрява и устава на читалището. Инвентар за обзавеждането е събран от дарители байловци.

  Читалището е първото и единствено по своя характер духовно средище по онова време в Байлово. Историческата му заслуга за културната дейност на с. Байлово се определя от неговия принос в запазването и обогатяването на местните традиции, зараждането на театралното изкуство, в създаването на библиотечното дело.

Първият, така наречен, просветителски период на читалищната дейност продължава до 1928 г. Провеждат се вечерни четения в читалището на разкази на Елин Пелин, Иван Вазов и др. Четци са главно учителите. Изнасят се много пиеси в селото и околните села. Театралната самодейност води началото си от 1895 г., когато Елин Пелин е учител в селото. Изнесени са пиесите „Руска и Ангелчо” и „Обесването на Левски”. Ролята на Левски е изиграна от Елин Пелин.

През началото на 40-те години читалищната дейност се поема от Димитър Йончев. Организират се четения, които излизат извън рамките на читалището, чете се и по седенки. Закупува се първият в селото батериен радиоапарат.

След 1944 г. настъпва период на активна работа на читалището. Събират се оцелелите книги, създава се и младежки хор, изнасят се много пиеси. През 1950 г. ББИ „Елин Пелин” с тогавашен д-р Т. Боров поемат шефство над читалището. Подарени са много книги. Установени са връзки с института за чуждестранна литература в Москва. От 1961 г. е създаден свободният достъп до книгите в библиотеката. Написва се историята на селото. Събрани са и са нотирани над 800 байловски песни, записани са обичаи и обреди. Събрани са от Никола Стоев и издадени от БАН архивни материали – „Прототипите на героите на Елин Пелин”.

През 1977 г. на 11 ноември е открит построеният в чест на 100- годишнината от рождението на Елин Пелин   Дом – паметник „Елин Пелин”, както и реставрираната родна къща – музей на писателя. В Дом – паметника се помещава богата библиотека с над 13 515 тома литература. Читалището разполага с киносалон със 185 места, малки зали и гримьорни, музейна експозиция „Живот и творчество на Елин Пелин”, която се посещава от групи от цялата страна и чужбина. От откриването до сега са преминали стотици хиляди посетители.

Читалището съхранява през годините българщината и националния дух, продължава да бъде център на творческа активност и общуване между трудовите хора, младежите и децата. И днес тук се пресъздават различни обичаи – „Коледуване”, „Сурвакари”, „Лазаруване” и др. В работата на читалището важна роля играят самодейците. Стотици самодейни таланти са преминали през школата на любителското народно творчество на читалището, които и до днес радват публиката с прекрасните си изпълнения. Ежегодно читалището е организатор и домакин на Регионалния празник, посветен на хумора и шегата „Който се смее, дълго живее”.

През годините на преход Народно читалище „Елин Пелин – 1922” с. Байлово се оказа важен фактор в местното развитие. Библиотеката към читалището спечели проект по Програма „Глоб@лни библиотеки- България”. Проектът има стратегическата цел да осигури достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги за обществото чрез ефективно ползване на безплатен интернет, достъп до обучения и други информационни и комуникационни технологии. Целта е да подпомогне приобщаването на гражданите към глобалното информационно общество и да се повиши качеството им на живот.

Сега и в бъдеще, чрез своята художествено – творческа и културно – просветна дейност, Народно читалище „Елин Пелин- 1922” като културна институция ще участва и ще влияе на духовното обогатяване на байловчани и за културното развитие на с. Байлово в партньорство с общинското ръководство, кметството, фирмите  в селото, пенсионерската организация и с музейните работници.


НЧ „Елин Пелин – 1922”, с. Байлово


Новини