„Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на пътища в община „Горна Малина“ – с. Горна Малина, улица без име (от о.т. 197-о.т.170-о.т.174-о.т.315, дължина 442м); с. Априлово ул.26 (от о.т. 65-о.т.63-о.т.107-о.т.143, дължина 650м), с. Априлово ул.41 (от о.т. 17-о.т.14, дължина 200м), с. Априлово ул.34 (от о.т. 62-о.т.44, дължина 290м), с. Априлово ул.16 (от о.т. 62-о.т.88, дължина 650м), с. Горна Малина, улица без име в ж.к.Юг (от о.т. 342 до о.т. 340, дължина 140м), улица без име в ж.к.Юг (от о.т. 340 до о.т. 344, дължина 80м), улици без име (от о.т.147 до о.т.157, от о.т.68-о.т.70-о.т.82, от о.т.31 до о.т.35, от о.т.31 до о.т.89, от о.т.87 до о.т.89, с обща дължина 645м)” за кандидатстване на Община Горна Малина по Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 Решение
за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение за публикуване
Обявление
Указания

Новини