Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на пътища в община „Горна Малина“ – с. Горна Малина, ул. 18 (от о.т. 21 до о.т. 90, дължина 735м), с.Долно Камарци улици без име ( от о.т.6 до от.190, от о.т.190 до о.т.8, от о.т.8 до о.т.17, от о.т.30-о.т.16-о.т.17, ото.т.44-о.т.107-о.т.110, от о.т.110-о.т.207-о.т.131, от о.т.131-о.т.130-о.т.142, от о.т.6 до о.т.190, от о.т.35 до о.т.37-о.т.38, от о.т.37а до о.т.119а, от о.т.17 до о.т.24, от о.т.24 до о.т.26, обща дължина 1435м), с. Горна Малина, улица без име в ж.к.Юг (от о.т. 236 до о.т. 329, дължина 300м), улица без име в ж.к.Юг (от о.т. 325 до о.т. 319, дължина 200м), улица без име в ж.к.Юг (от о.т. 325 до о.т. 319, дължина 200м), улица без име в ж.к.Юг (от о.т. 319 до о.т. 324, дължина 240м)” за кандидатстване на Община Горна Малина по Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.
 
Решение
за прекратяване на процедура за обществена поръчка
Решение за публикуване
Обявление
Указания
 

Новини