Известие за ценови оферти
Решение
Обявление на обществена поръчка
Приложения
Проект на договор
Документация инжинеринг
Доклад за извършено конструктивно обследване
Доклад за обследване на енергийна ефективност
Технически паспорт
Задание за цветово решение
Фасада северозапад
Фасада югоизток
Фасада североизток - югозапад
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Решение № 184

 

 

Новини