Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Документация
Образци
Проект на договор
Информация за публикувана обява
Отговор на постъпило запитване
Заповед за удължаване срока за събиране на оферти
Информация за удължаване срока за получаване на оферти
Протокол 1
Протокол 2
Съобщение за прекратяване на процедура

Новини