Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Документация
Техническа спецификация
Информация за публикувана обява
Заповед за удължаване срока за получаване на оферти
Информация за публикувана обява
 Протокол 1
 Протокол 2
Договор 69

Новини