Съобщение за отваряне на ценови оферти
Указания за участие
Проект на договор
Количествено-стойностна сметка
Образци
Протокол №1
Протокол №2
Протокол № 3
Протокол № 4
Протокол № 5
Решение № 169/26.05.2016 г.

Въпроси и отговори:
03.00-77-(2)
03.00-77-(4)
03.00-77-(5)
03.00-77-(7)
03.00-77-(10)
03.00-77-(14)
03.00-77-(16)
03.00-77-(18)
03.00-77-(20)
03.00-77-(23)
03.00-77-(24)
03.00-77-(32)
 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
 

Новини